Pravno svetovanje | Pravni nasveti - zanesljivo in hitro


Na vsebino strani

Delovno pravo. Potrebujete pogodbo o zaposlitvi? Težave z delodajalci?

Pravno svetovanje


Delovno pravo


Storitve


  • sestava vseh vrst pogodb o zaposlitvi (za določen čas, za krajši delovni čas, za invalide, poskusno delo...)


  • pregledujemo in analiziramo določbe pogodbe o zaposlitvi


  • priprava aktov o izbiri na prosto delovno mesto, za nadurno delo, v zvezi z letnim dopustom


  • sestava aktov za mobing


  • sestava pogodbe o izobraževanju, volonterskem opravljanju pripravništva, svetovalnih storitvah, štipendiranju, študentskem delu


  • sestava aktov pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi (sporazumne, redne ali izredne)


  • priprava tožb in odgovorov na tožbe


Sestavljamo še:

-
opozorila delodajalcu
- prijavo delodajalca na
inšpektorat
-
opomin delodajalcu o prenehanju kršitev delavskih pravic
- dopis, s katerim delavec izjavlja, da se ne čuti vezanega s
konkurenčno klavzulo


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni