Pravno svetovanje | Pravni nasveti - zanesljivo in hitro


Na vsebino strani

Najemna pogodba - vzorec in naročilo

Pogodbeno pravo


Najemna pogodba


Z najemno pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno stvar v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno najemnino.

V najemni pogodbi se običajno določi:

  • kdo so stranke, ki sklepajo pogodbo
  • kaj je predmet najemne pogodbe
  • obveznosti najemodajalca in najemnika
  • določbe glede izročitve
  • določbe glede najemnine in drugih stroškov
  • določbe o možnosti podnajema
  • čas trajanja najemne pogodbe z odpovednimi roki
  • kdaj najemna pogodba preneha
  • določbe o uporabi prava
  • določbe o reševanju sporov


Najemno pogodbo se sklepa za celo vrsto predmetov. Najbolj pogosta sta najemna pogodba za stanovanje in za poslovne prostore. Poznamo pa še najem računalniškega sistema, oglasnega prostora, sejemskega prostora, stanovanjske hiše, dvorane garaže in tako dalje.

Temeljne določbe o najemni pogodbi najdemo v Obligacijskem zakoniku. Poznamo pa še specifične zakone, ki urejajo posamezna najemna razmerja. Stanovanjski zakon podrobno ureja najem stanovanj. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pa ureja najemna razmerja gospodarskih prostorov (na primer najem pisarne ali restavracije).

Najemno pogodbo lahko dobite v obliki že pripravljenega vzorca. Bolj zahtevne pogodbe oziroma pogodbe prilagojene željam najemodajalcev pa lahko dobite po naročilu.


C:\TemplatesX5\0070_Business_Solution\ObjText\title1.jpg
Error File Open Error

Vse pogodbe po naročilu že od 60 € dalje.


Želim ponudbo


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni