Pravno svetovanje | Pravni nasveti - zanesljivo in hitro


Na vsebino strani

Stvarno pravo. Vpisujete nepremičnino v zemljiško knjigo?

Pravno svetovanje


Stvarno pravo


Storitve


  • priprava vseh vrst aktov za vpis v zemljiško knjigo


  • sestava prodajne pogodbe za nepremičnino


  • sestava pogodbe o najemu ali zakupu nepremičnine


  • sestava darilne ali menjalne pogodbe za nepremičnino


  • sestava pogodbe o ustanovitvi služnosti ter pogodbe o užitku


  • sestava pogodbe o razdelitvi solastnine


  • priprava aktov o ustanovitvi etažne lastnine


  • priprava aktov o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki


  • pregled in analiza določb pogodb v zvezi nepremičninami ter zemljiškoknjižnih izpiskov


  • priprava tožb in odgovorov na tožbeNazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni